Pensioentekort 234x60
Home arrow Nieuws arrow Gouden handdruk banksparen (stamrecht) verboden vanaf 1 januari 2014 ?
Gouden handdruk banksparen (stamrecht) verboden vanaf 1 januari 2014 ?

In 2014 zal het kabinet voor zes miljard moeten bezuinigen en heeft daarvoor een pakket maatregelen voor 2014 in gedachten, die op prinsjesdag gepresenteerd worden. De gouden handdruk fiscale voordelen, zoals Banksparen voor de ontslagvergoeding of een stamrecht BV lijken hier ook onderdeel van te zijn.

2 maatregelen voor banksparen

 Er komen mogelijk de volgende twee maatregelen:

  1. Mensen worden gestimuleerd hun in een stamrecht bv of bankspaarrekening geparkeerde gouden handdruk aan zichzelf uit te keren tegen een gunstig tarief. Opbrengst: 1,2 miljard.
  2. De stamrecht bv of banksparen voor de gouden handdruk wordt verboden per 1 januari 2014. Opbrengst: 830 miljoen.

 

Bij eerste maatregel is het idee dat bestaande stamrecht bv's en gouden handdruk bankrekeningen in 2014 hun saldo in een keer mogen laten uitbetalen tegen een eenmalige korting van 80% op het normale belastingtarief. Bijvoorbeeld: 80 % van 52 % = 41,6 %.

Dit is een eenmalige regeling en zou volgens het kabinet 1,2 miljard aan belastinggeld moeten opleveren.

De tweede maatregel lijkt het einde (per 1-1-2014) te betekenen van de stamrecht BV en banksparen gouden handdruk. Dit is zeer  ongunstig voor de ontslagen werknemer. In de basis is stamrechtsparen het uitstellen van de inkomstenbelasting en kan 2 keer fiscaal voordeel opleveren. Allereerst in het jaar dat de ontslagvergoeding ontvangen wordt, er wordt voorkomen dat men ineens 52 % belasting betaalt (ook voor werknemers die normaal 37 % en 42 % belasting betalen) door de extra inkomsten. Daarnaast kan er belastingvoordeel zijn als het stamrecht tot uitkering komt na de pensioendatum, in theorie zou dit ook een lagere belastingschijf kunnen zijn.

Als het kabinet deze regeling doorzet heeft banksparen voor de gouden handdruk slechts 3 jaar bestaan en is het weer een fiscale regeling die verdwijnt na het spaarloon, de levensloopregeling en het vitaliteitsparen wat uiteindelijk nooit geintroduceerd is. Financieel betekent het niet anders dan dat het kabinet wat inkomsten in de tijd naar voren haalt.

 De 2 maatregelen zijn onderdelen van Belastingplan 2014 en moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden. Voor werknemers die al banksparen voor de gouden handdruk of de komende maanden (voor 31-12) een ontslagvergoeding verwachten kan het nuttig zijn om deze ontwikkeling te volgen.

 

Copyright © 2007-2014   Over banksparenkeuze.nl - Voorwaarden - Privacy  - Begrippenlijst - RSS-Feed  - Twitter  - Sitemap