Pensioentekort 234x60
Home arrow Artikelen arrow Banksparen in 2014
Banksparen in 2014

Banksparen in 2014, wat is de stand van zaken.

Banksparen tot 2014, een terugblik

Banksparen is sinds 1 januari 2008 mogelijk door de bankspaarwet, na een wetsvoorstel van Staf Depla (PvdA) en Bibi de Vries (VVD). Deze wet maakt het mogelijk om fiscaal gunstig te sparen bij een bank voor de aflossing van de hypotheek en voor opbouw van een aanvullend pensioen of een tijdelijke periodieke uitkering (aanvullend op een eventueel (werkgevers) pensioen).Belangrijk doel van deze wet was de verruiming van het aanbod en meer concurrentie, wat de consument ten goede komt. Voor 2008 was het namelijk alleen mogelijk om deze producten bij een verzekeringsmaatschappij af te nemen.

Bij het Belastingplan 2010 is de bankspaarvariant voor stamrechten voor ontslagvergoedingen (stamrechtspaarrekening), en voor uitvaartproducten geïntroduceerd. Dit is op 1 januari 2010 ingegaan. Door deze verruiming kan o.a. ook een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') worden ondergebracht bij de bank, zonder dat er direct inkomstenbelasting betaald dient te worden.

Inmiddels is er meer dan €15 miljard aan bankspaartegoeden en is banksparen een succes te noemen. Uit diverse kostenonderzoeken komt in veel gevallen banksparen als beste product uit de bus. De DNB deed dan ook de volgende uitspraak "Bij de verkoop van nieuwe vermogensproducten lijken consumenten inmiddels vaker te kiezen voor een bankspaarproduct dan voor een levensverzekering". Samenvattend in 5 jaar tijd is er duidelijk meer concurrentie ontstaan voor pensioenopbouw producten.

Belangrijkste voordeel van banksparen is dat het fiscaal voordelig kan zijn, dit is het voordeel van het uitstellen van belastingbetaling tot een later tijdstip. Bijvoorbeeld na de pensioendatum. Daarnaast is er de vrijstelling van box-3 de vermogensrendementsheffing van 1,2% per jaar. Belangrijk nadeel is dat de producten geblokkeerd zijn en aan fiscale regels gebonden zijn. Men kan niet zomaar bij het geld.

Gouden handruk banksparen vervalt in 2014

Als het belastingplan 2014 in december door de eerste en tweede kamer wordt goedgekeurd, dan is het vanaf 1-1-2014 niet meer mogelijk om een gouden handdruk/ontslagvergoeding bankspaarrekening te openen. Na 3 jaar verdwijnt dit bankspaaproduct dus alweer. In de nieuwe situatie dient er direct conform de loonbelasting (box-1) afgerekend te worden voor een ontslagvergoeding. Bestaande stamrecht bankspaarrekeningen kunnen wel gewoon aangehouden worden en tot uitkering in een latere fase.

Lees voor meer details het artikel of de 15 november deadline .

Pensioensparen en banksparen in 2014

Op het gebied van banksparen voor een aanvullend pensioen zijn erg weinig wijzigingen te voorzien. Het blijft mogelijk om banksparen te gebruiken voor de opbouwende fase en uitkerende fase. Wel dient er rekening gehouden te worden met de verschuiving van de AOW/pensioen einddatum. In 2013 is er een overgangsregeling. Informeer eventueel bij uw aanbieder of kijk het filmpje met meer uitleg.

Samenvattend

Hieronder de samenvatting van hoe en wat met banksparen in 2014.

  • Gouden handdruk / ontslagvergoeding banksparen is niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  • Banksparen voor pensioen blijft en is fiscaal voordelig in veel gevallen, denk wel aan de AOW- en pensioendatum.
  • Banksparen voor hypotheek is niet meer interessant voor nieuwe gevallen.
  • Uitvaartsparen geeft slechts beperkt fiscaal voordeel (€ 81) en weegt eigenlijk niet op tegen de nadelen.
 

Copyright © 2007-2014   Over banksparenkeuze.nl - Voorwaarden - Privacy  - Begrippenlijst - RSS-Feed  - Twitter  - Sitemap