Pensioentekort 234x60
Home arrow Artikelen arrow Banksparen in 2013
Banksparen in 2013

Het nieuwe jaar betekent ook dat er een hoop nieuwe wetten of regelingen ingaan, of juist worden afgeschaft. Een aantal wijzigingen zijn ook gerelateerd aan banksparen in het algemeen en bankspaarproducten voor pensioen en hypotheek in het bijzonder. Hieronder op een rijtje wat er per 1 januari gaat veranderen.

Banksparen voor een hypotheek

 • Mensen die voor het eerst een huis kopen (starters) moeten een annuitaire hypotheek afsluiten om rente af te mogen trekken. Dat geldt ook voor mensen die hun bestaande hypotheek op willen hogen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een duurder huis. 
 • Mensen met een eigen woning krijgen meer tijd om hun bestaande aflossingvrije hypotheek om te zetten in een spaar- of beleggingshypotheek. De termijn wordt verlengd tot 1 april 2013. Aanvankelijk konden aflossingsvrije hypotheken nog tot en met 31 december 2012 worden omgezet. (bron: Nu.nl)
 • Vanaf 2013 mogen banken advieskosten voor het afsluiten van hypotheken niet meer via provisies versleutelen in de hypotheek. Consumenten moeten apart betalen voor de advieskosten. De ABN/ING/Rabobank geven aan dat deze kosten tussen de 1500-3000 euro zullen liggen.
 • De vrijstelling KEW en SEW gaan iets omhoog:
  • € 35.700 (€ 34.900 in 2012) bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
  • € 157.000 (€ 154.000 in 2012) bij 20 jaar of langer premiebetaling.

 Per 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om nieuwe bankspaarhypotheken aan te gaan.

 Banksparen voor pensioen

 •  
 • De AOW-leeftijd van 65 jaar gaat in 2013, 2014 en 2015 steeds met een maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met twee maanden en in 2019 met drie maanden. Bereken hier uw AOW-leeftijd .
 • Het 'Witteveenkader' wordt aangepast, waardoor de pensioenopbouw fiscaal minder voordelig is.
 • Vanaf 2013 mogen banken geen distributievergoeding/provisie ontvangen van beleggingfondsen en per 2014 mogen banken advieskosten voor het afsluiten van bankspaarproducten niet meer via provisies versleutelen in het product. Deze kosten zullen waarschijnlijk terugkomen in een servicefee voor het product en een eenmalige adviesfee. Rabobank heeft aangegeven dat de advieskosten in 2013 250 euro zijn voor Rabo toekomstsparen/beleggen en er een servicefee van 20 euro per kwartaal komt.
 • De jaarruimte bedraagt maximaal € 27.618 (€ 27.618). De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.989 (€ 6.989). Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2013 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, wordt het maximumbedrag van € 6.989 (€ 6.989) verhoogd tot € 13.802 (€ 13.802).
 • De maximale premiegrondslag is voor 2013 € 162.457 (€ 162.457). De in te bouwen AOWfranchise en het maximale bedrag voor de tijdelijke oudedagslijfrenten zijn gelijk aan 2012.
 • De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken is gelijk gebleven met 2012.

 Banksparen en een goudhanddruk

Er zijn geen belangrijke  fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 op het gebied van banksparen in relatie tot een ontslagvergoeding / gouden handdruk. Wel zijn de tarieven in Box-1 iets aangepast.

Alle fiscale wijzigingen voor 2013 vindt u hier.

 

 

Copyright © 2007-2014   Over banksparenkeuze.nl - Voorwaarden - Privacy  - Begrippenlijst - RSS-Feed  - Twitter  - Sitemap